обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

 10.04.2001 

Бухоблік

Підприємство придбало шини для легкового орендованого автомобіля.
Облік та списання шин при установці їх на автомобіль.

 

Згідно з п.8 П(С)БО 14 "Оренда" орендар відображає легковий автомобіль як об'єкт оперативної оренди на забалансовому рахунку бухгалтерського обліку за вартістю, указаною в договорі про оренду. Шини ж, придбані підприємством для використання у виробничих цілях, не є об'єктом оренди, тому вони включаються до складу запасів підприємства.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій вказані автомобільні шини в запасі й обігу обліковуються на субрахунку 207 "Запасні частини" рахунка 20 "Виробничі запаси", по дебету якого відображається надходження запасів на підприємство, а по кредиту - їх витрачання на виробничі цілі, переробку тощо.

При передачі шин зі складу в експлуатацію їх вартість списується на витрати залежно від того, де використовується об'єкт оренди. У цьому випадку вартість шин до легкового автомобіля необхідно віднести в дебет рахунка 23 "Виробництво" або рахунків класу 9 "Витрати діяльності".

 


На якому рахунку обліку витрат нового Плану рахунків слід відобразити різницю між курсом купівлі валюти на МВБ і курсом НБУ.

По-перше слід визначитись, у зв'язку з яким видом діяльності здійснюється операція купівлі валюти, оскільки отриманий дохід і понесені у зв'язку із цією купівлею витрати повинні будуть збільшити або зменшити результат саме цієї діяльності.

В разі придбання підприємством іноземної валюти "для розрахунків з нерезидентами за товари, роботи, послуги, що використовуються в його основній діяльності", слід дохід або витрату (втрати) від цієї купівлі відобразити відповідно на рахунках доходів і витрат, пов'язаних з операційною діяльністю. А якщо підприємство купувало валюту для розрахунку з нерезидентом за отриманим фінансовим кредитом, отримані доходи або понесені витрати відображаються на рахунках доходів і витрат, пов'язаних з фінансовою діяльністю.

 


Відображення в бухгалтерському обліку операції видачі позички працівникові підприємства із застосуванням нового Плану рахунків.

За новими правилами, видачу позички слід відображати, залежно від терміну, на який вона видається, на різних рахунках і відповідно - у різних рядках Балансу (П(С)БО 2 "Баланс" і новий План рахунків).

Сума позички, яку буде погашено не раніше одного року:
субрахунок 163 "Інша дебіторська заборгованість";
стаття "Довгострокова дебіторська заборгованість" (ряд. 050) розділу 1 "Необоротні активи" Активу Балансу.

Сума позички, яку буде погашено раніше 12 місяців з дати балансу:
субрахунок 377 "Розрахунки з іншими дебіторами";
стаття "Інша поточна дебіторська заборгованість" (ряд. 210) розділу II "Оборотні активи" Активу Балансу.

 


 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению консультаций

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000