обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

 19.04.2001 

Ми створили молодіжну організацію ще на початку 2001 року, але подати документи на реєстрацію виявилось неможливо !!??
Виявилось що у місті Тернопіль ніхто не приймає установчі документи з нового року!
До цього цим питанням займався міський відділ юстиції, але як виявилось згідно з постановою Кабміну від 26 лютого 1993 року п.2 цим повинні займатись виконавчий комітет міських рад.
Вони в свою чергу цього не визнають !!!!
Де можна отримати грамотне офіційне роз'яснення п.2 постанови ?
Хто приймає установчі документи, тобто є реєструючим органом міський відділ юстиції (тел.227078, Ліщина Тарас Петрович ) чи Міськвиконком?
P.S. На офіційний запит в Київ від міської ради відповіді не має вже аж 4 місяці !!!!

 

Закон України “Про молодіжні і дитячі організації” у питаннях прав, легалізації діяльності молодіжних і дитячих організацій робить посилання на Закон України “Про об'єднання громадян”, стаття 14 якого визначає, що “легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Діяльність об'єднань громадян, які нелегалізовані або примусово розпущені за рішенням суду, є протизаконною. ” Легалізація громадської організації здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. Відповідність, виходячи з буквального розуміння вказаної статті має визначатися статусом організації (місцева, обласна, всеукраїнська тощо).

Текст п.2 постанови КМУ від 26.02.1993 №140 Про затвердження положення про порядок легалізації об'єднань громадян не зрозуміло зводить до купи реєструючи органи, відсутність чіткого розмежування компетенції управлінь юстиції і виконкомів призводить до непорозумінь:

“Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян і міжнародних громадських організацій здійснюється Мін'юстом, їх місцевих осередків та місцевих об'єднань громадян - Головним управлінням юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів.”

Лист ВАСУ від 30.12.97 №01-8/500 дещо роз'яснює компетенцію щодо реєстрації: “Легалізація всеукраїнських об'єднань громадян, діяльність яких поширюється на територію всієї України, здійснюється Міністерством юстиції України. Легалізація місцевих об'єднань громадян здійснюється управлінням юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад - у залежності від того, на територію якої адміністративно-територіальної одиниці поширюється діяльність відповідного об'єднання громадян. Якщо ж така діяльність поширюється на територію двох і більше адміністративно-територіальних одиниць, її легалізація здійснюється тим із зазначених органів, на територію якого поширюється вся діяльність громадської організації.” Відповідно до ст.4 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” вони знаходяться в обласних і районних центрах та містах Києві і Севастополі. З переліченого можна зробити висновок, що у місті Тернополі реєстрація об'єднань громадян має здійснювати управління юстиції Тернопільської держадміністрації, якщо діяльність організації поширюється на Тернопільську область, або міськвиконком – коли діяльність організації поширюється на місто Тернопіль.

Для того, щоб відстояти реєстрацію, яку уповноважені органи просто не бажають здійснити, необхідно отримати як від управління юстиції, так і від міськвиконкому письмову відмову у здійсненні реєстрації, і в залежності від викладених так мотивів такої відмови оскаржити її в судовому порядку. В будь-якому разі, відмовити у легалізації діяльності молодіжної організації можуть тільки у випадку, коли її статутні та інші подані для реєстрації документи суперечать законодавству.

Стаття 17 Закону “Про об'єднання громадян”, при цьому, зазначає, що громадські організації, їх спілки можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідно Міністерству юстиції України, місцевим органам державної виконавчої влади, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських Рад народних депутатів. Для цього до легалізуючого органу подається заява, підписана не менш як трьома засновниками громадської організації або її уповноваженими представниками. В заяві вказується прізвище, ім'я, по батькові засновників громадської організації або їх уповноважених представників, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності громадської організації. Підписи в заяві повинні бути завірені в установленому законом порядку.

А що до офіційного запиту до Києва від міськради: практика затримки відповідей від офіційних органів в Україні досить поширена. На жаль.

 


В своей работе я использую принадлежащий мне компьютер. Как можно обосновать нахождение компьютера на территории предприятия?

 

Возможность использования имущества работника в производственной деятельности прямо предусмотрена действующим законодательством о труде. Так, в соответствии со ст. 125 Кодекса законов о труде Украины работники, использующие свои инструменты для потребностей предприятия, учреждения, организации, имеют право на получение компенсации за их износ (амортизацию). Размер и порядок выплаты этой компенсации, если они не установлены в централизованном порядке, определяются собственником или уполномоченным им органом по согласованию с работником.

Таким образом, если работник использует в работе принадлежащее ему имущество, то он имеет право получить за это компенсацию. Формулировка "имеет право" означает, что работник может и не требовать выплаты такой компенсации. Но дело в том, что сам факт выплаты компенсации подтверждает то обстоятельство, что имущество принадлежит именно работнику, а не предприятию.

Компенсационные выплаты в денежной и натуральной форме в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством, согласно пп. "г" ст. 5 Декрета Кабинета Министров Украины "О подоходном налоге с граждан" не включаются в совокупный налогооблагаемый доход. Получается, что работник предприятия за использование по месту работы принадлежащего ему компьютера имеет право на получение компенсации за его износ (амортизацию), и компенсация эта не будет подлежать налогообложению.

Наряду с выплатой компенсации за использование инструментов и оборудования для нужд предприятия, на принадлежащее работнику имущество можно заключить договор аренды либо договор имущественного найма на основании гл. 25 Гражданского кодекса УССР. Такая форма договора не ограничивает предприятие в пользовании имуществом (имущество может передаваться тому же работнику для выполнения им трудовых обязанностей), но одновременно дает возможность обосновать правомерность нахождения и использования инструментов или техники на территории предприятия.

 


Як можна на законних підставах вивезти з України культурні цінності, зокрема книги, нагороди та інші подібні предмети?

 

Зазначене питання регламентує Закон України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

Навівши визначення поняття "культурні цінності", працівники прес-центру Держмитслужби України зауважують, що державний контроль за вивезенням, везенням та поверненням культурних цінностей здійснює спеціально уповноважена на це Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України (ст. 8 Закону).

Щоб мати законні підстави для вивезення книг, марок тощо, слід звернутися до Державної служби контролю з клопотанням щодо прийняти рішення про можливість їх вивезення. Після проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, яку забезпечує ця служба, вона видає свідоцтво на право вивезення культурних цінностей, реєструє їх і складає перелік предметів, що вивозяться (ст. 10 Закону).

Згідно зі ст. 13 Закону свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для пропуску значених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

Порядок оформлення права на вивезення культурних цінностей визначено у ст. 15 Закону.

Що стосується вивезення особистих нагород, то відповідно до ст. 17 Закону в разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших держав їх вивезення дозволяється за умови наявності орденських книжок або нагородних посвідчень.

Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої держави, нагород, що залишилися їм від померлих батьків, можливе за умови подання документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої держави, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв'язки.

 


 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению консультаций

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000