обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

 5.06.2001 

  1. Подскажите пожалуйста, где можно зарегестрировать авторские права на музыкальные произведения.
  2. По заданию компании, где я работаю была разработана программа. Я решил оформить авторские права на эту программу. Когда я обратился в соответствующее учреждение мне сказали чтобы работодатель предоставил письмо о том, что он согласен с тем, что вся созданная мной интеллектуальная собственность принадлежит мне. Вот здесь мне не совсем понятны эти требования. При приеме на работу я не заключал никаких договоров, где оговаривалось бы что все что я сделаю принадлежит работодателю. И хотелось бы знать сумму минимальной компенсации за нарушение авторских прав. Также зависит ли она от количества используемых копий программ.


Згідно Положення про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, затвердженого постановою КМУ від 18 липня 1995 р. N 532, державна реєстрація прав автора на твори науки, літератури і мистецтва здійснюється Державним агентством з авторських і суміжних прав (ДААСП) і дійсна протягом усього терміну охорони авторського права (надалі - Положення). Термін такої охорони встановлено ст.38 Закону про авторське право і суміжні права (надалі Закон), охорона прав автора діє протягом усього життя автора і 50 років після його смерті. Для творів, обнародуваних анонімно або під псевдонімом, термін охорони закінчується через 50 років після того, як твір було обнародувано. Для державної реєстрації до ДААСПу подаються: заявка, заповнена українською мовою за встановленою ДААСПом формою; один примірник твору, фонограми та інші документи і матеріали для депонування в ДААСПі; платіжний документ про сплату реєстраційного збору. Для державної реєстрації прав автора на комп'ютерні програми, крім того, подаються: настанова щодо використання програми або її опис; текст (фрагменти тексту) програми - 25 перших і 25 останніх сторінок тексту, а для невеликих програм - перша або друга половина тексту. Заявник вирішує, які саме фрагменти програми передати на депонування. Він може за власним бажанням виключити з поданих фрагментів тексту ті місця, які, на його думку, не слід висвітлювати, або подати фрагменти програм меншими за обсягом. Разом з тим заявник несе відповідальність за достатність і достовірність поданого тексту програми, необхідного для ідентифікації програми. Заявник може подати додаткові матеріали, які демонструють рівень розробки комп'ютерної програми.

Слід зауважити, що згідно ст.20 Закону авторське право на твір, створений за договором з автором, який працює за наймом, належить його автору, але виключне право на використання такого твору належить особі, з якою автор перебуває у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачено договором. Трудові відносини між робітником і роботодавцем за ст. 21 КЗпП (Кодекс законів про правцю) оформлюються трудовим договором, при цьому ст.24 КЗпП допускає його укладання як у письмовій, так в усній формі. Тому, для з'ясування питання про статус створюваного твору та належність майнових прав автора, необхідним стає ознайомлення із відносинами між автором та його роботодавцем, тобто змістом угоди між ними. У зв'язку із цим Положенням спеціально обумовлено, що комп'ютерні програми і бази даних, створені за рахунок бюджетних асигнувань або за кошти державних підприємств, установ та організацій і розроблені для тиражування та комерційного використання, реєструються за заявкою фізичних або юридичних осіб, яким надано виключне право використання цих програм чи баз даних. До речі, коли відносини між автором та його роботодавцем оформлені у неприйнятний для автора спосіб, тобто договір укладено в усній формі, як робітник, автор має право вимагати укладання трудового договору у письмовій формі, не залежно від тривалості його відносин із роботодавцем.

Рішення про державну реєстрацію або відмову в її здійсненні ДААСП приймає протягом місяця з дня одержання всіх необхідних документів і матеріалів. Після видачі свідоцтва про державну реєстрацію додаткові документи і матеріали до розгляду не приймаються.

Розміри зборів за державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва згідно Положення, в залежності від дії, за яку справляються реєстраційні збори, коливаються від 0,25 до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розмір авторської винагороди, як зазначає ст.38 Закону, за створення і використання твору, створеного за договором з автором, який працює за наймом, та порядок її виплати встановлюються у договорі між автором і роботодавцем. КМУ постановою від 18 листопада 1994 р. N 784 затвердив мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва, для застосування громадянами, юридичними особами незалежно від форм власності, які замовили твори образотворчого чи декоративно-прикладного мистецтва або здійснили їх відтворення (тиражування), тобто договором з автором може бути передбачений й більший розмір винагороди. Додатками до вказаної постанови визначені мінімальні ставки авторської винагороди за публічне виконання творів та порядок їх застосування, за відтворення творів шляхом звукозапису, за здачу примірників звукозаписів і аудіовізуальних творів (відеофільмів) у прокат та порядок їх застосування, за відтворення творів образотворчого мистецтва і тиражування у промисловості творів декоративно-прикладного мистецтва. При цьому найвища відмітка мінімальної ставки за публічне виконання музично-драматичного твору сягає 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, найнижча - 3 (зі ставок, визначених для виплати композитору). Для авторів комп'ютерних програм подібного документа на жаль не створено, тому автор має орієнтуватися на результат своїх переговорів із своїм роботодавцем, відтворювачами чи розповсюджувачами його творів тощо.

Згідно ст.44 Закону особи, які мають авторське право і суміжні права, можуть вимагати:

  1. відшкодування збитків, завданих їм у результаті порушення авторського права і суміжних прав, включаючи упущену вигоду;
  2. вилучення та спрямування на їх користь прибутків порушника, одержаних ним у результаті порушення авторського права і суміжних прав, замість відшкодування збитків;
  3. виплати компенсації, яка визначається судом, у сумі від 10 до 50000 мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених законодавством України, замість відшкодування збитків чи стягнення прибутків.

Крім відшкодування збитків, стягнення прибутків, суд, арбітражний суд за порушення авторського права або суміжних прав стягує штраф у розмірі 10 відсотків від суми, присудженої судом на користь позивача. Порушник авторського права і суміжних прав зобов'язаний відшкодувати особам, які мають авторське право і суміжні права, моральну шкоду в розмірі, що визначається судом.

Новий Кримінальний Кодекс України, що набирає чинності 1 вересня 2001 року, встановлює кримінальну відповідальність, передбачену ст.176, у вигляді штрафу від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення, за порушення авторського права та суміжних прав, яке полягає у незаконному відтворенні, розповсюдженні творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі. Згідно примітки до цієї статті матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених чи розповсюджених творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм і програм мовлення, аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв інформації або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, виконання, показу чи публічного оприлюднення творів, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення, продажу аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв інформації у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 


Необходимо ли иметь лицензию для оптовой и розничной торговли лекарственными средствами для торговли диагностическими тест-системами отечественного и импортного происхождения. 
 


Ліцензування оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами передбачено п.9 ст.9 Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності ". Віднесення тих чи інших засобів до медичних може стати визначальним для позитивного рішення про необхідність отримання відповідної ліцензії.

Указ Президента України від 01.02.99 N 109/99 "Про вдосконалення державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення" зумовив появу Національного агентства з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Указом Національне агентство підпорядковано Міністерству охорони здоров'я України. На Національне агентство покладено: забезпечення державного контролю за дотриманням законодавства щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі окремими видами продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення та проведення державної політики у цій сфері; проведення в установленому порядку сертифікації лікарських засобів, виробів медичного призначення; видачу суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів; організацію і розроблення проектів державних програм з контролю за ринком лікарських засобів, виробів медичного призначення, забезпечення виконання цих програм. Головою Національного агентства згідно цього Указу Призначено СЕРДЮКА Андрія Михайловича.

Іншим Президентським Указом від 29.03.99 N 301/99 затверджено Положення про Національне агентство з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Крім того, МОЗ України періодично затверджує переліки допустимих лікарських засобів, допускає ті чи інші засоби до використання при здійсненні медичної практики, відносить ті чи інші засоби до медичних. Вказаний спосіб регулювання обігу медичних і лікарських засобів з боку МОЗ України є нормативно-правовим, а тому ці документи можна знайти на правових порталах українського Інтернету. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я www.health.gov.ua.

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.98 N 569 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" передбачено державна реєстрація лікарських засобів із веденням реєстру лікарських засобів України.

 


Пытаюсь найти в Интернете информацию относительно оплаты за лицензию на право проведения медицинской практики юридическому лицу.

 
 


Видачу ліцензій на здійснення медичної практики проводить Ліцензійна комісія Міністерства охорони здоров'я України. Адреса МОЗ України 02021, Україна, м. Київ - 21, вул. М. Грушевського, 7. Телефони: 253-61-94; 253-54-84.

 


В каких случаях должны предоставляться при устройстве на работу нотариально заверенные копии документов.
 
 


При влаштуванні на роботу відповідно до ст.24 КЗпП працівники зобов'язані подати трудову книжку і паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред'явити довідку з будинкоуправління (ЖЕК) або сільської Ради про останнє заняття, паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку. Неповнолітні, яким ще не виповнилось 16 років, замість паспорта подають свідоцтво про народження, військовослужбовці подають військовий квіток. Звільнені з місць відбування покарання зобов'язані подати довідку про звільнення. Власник або уповноважений ним орган не мають права вимагати від працівника подання різного роду довідок, наприклад, про склад сім'ї, забезпечення житловою площею, відомості про партійну і національну приналежність, походження, прописку та інші документи, подання яких не передбачено законодавством (див. ст.25 КЗпП). Нотаріальне посвідчення документів при влаштуванні на роботу спеціально не передбачено, оскільки зазвичай особа, яка влаштовується на роботу, подає необхідні документи в оригіналі. Документом, який зберігається потім в роботодавця, є трудова книжка. Певні посади (професії) потребують відповідного рівня підготовки або відповідного стану здоров'я. Для того, щоб їх обіймати, майбутній робітник подає документ про освіту та/або медичний висновок. Також, зайняття певних посад може пов'язуватись із громадянством особи. Але в будь-якому разі, за умови подання документів в оригіналі, вимагання від майбутнього працівника нотаріального засвідчення копій з цих документів не передбачено.

 


 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению консультаций

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000