обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

 14.06.2001 

Мой знакомый работает на фирму за рубежом, получает зарплату, платит налоги на территории того государства. Должен ли он по закону Украины платить какие-либо налоги с ввезенной суммы или нет? 
 


Згідно ст.3 Декрету КМУ Про прибутковий податок з громадян доходи, одержані за межами України громадянами з постійним місцем проживання в Україні, включаються до складу сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню в Україні. Суми податку, сплачені за кордоном з одержаних за межами України доходів громадянами з постійним місцем проживання в Україні, зараховуються при сплаті ними прибуткового податку в Україні. При цьому розмір зараховуваних сум податку з доходів, сплачених за межами України, не може перевищувати суми прибуткового податку, що підлягає сплаті цими особами відповідно до законодавства України. Зарахування сплачених за межами України сум податку провадиться лише у разі письмового підтвердження податкового органу відповідної іноземної держави факту сплати (утримання) податку.

Громадяни, які не мають постійного місця проживання в Україні податок нараховується до джерел виплати за ставкою 20 процентів, як про це зазначає ст.7 Декрету.

Щодо валюти, в якій сплачується податок, ст.2 Декрету зазначає, що “сплата податку з доходів, одержаних в іноземній валюті, провадиться в українських карбованцях. Доходи, одержані в іноземній валюті, перераховуються в українські карбованці за курсом, що встановлюється Національним банком України на дату одержання доходу.” Як підказує логіка, на сьогодні сплата податку провадиться в гривнях.

 


Просьба проконсультировать меня по вопросу лишения родительских прав. Прошу Вас рассказать о форме и содержании искового заявления о лишении родительских прав, а также о документах - приложениях к нему. 
 


Підстави, за яких батьки або один з них можуть бути позбавлені батьківських прав, чітко визначені в законі. Виходячи зі змісту ст.70 Кодексу про шлюб і сім'ю (КпШС) України, такими є:

 • ухилення батьків від виконання своїх обов'язків по вихованню дітей;
 • зловживання батьківськими правами, жорстоке поводження з дітьми, шкідливий вплив на дітей своєю аморальною, антигромадською поведінкою;
 • обставини, за яких батьки є хронічними алкоголіками або наркоманами.

При цьому, необхідно довести, що ухилення батьків від виконання обов'язків по вихованню своїх дітей є навмисним. Батьки або один з них за таких обставин повинні (повинен) повністю розуміти наслідки своєї винної поведінки. Не може бути позбавлена батьківських прав особа, яка не виконує своїх батьківських обов'язків внаслідок душевної хвороби, недоумства, тривалого відрядження, створення перешкод з боку іншого з батьків, юз яким проживає дитина. Позбавлення батьківських прав може провадитися за наявності однієї або кількох передбачених законом підстав і тільки в судовому порядку. Ніякий інший орган не вправі позбавити людину її батьківських прав. Справи про позбавлення батьківських прав розглядаються за заявою державних або громадських організацій, одного з батьків або опікуна (піклувальника) дитини, а також за позовом прокурора. Інші зацікавлені особи із заявою про позбавлення батьківських прав повинні звертатися до органів опіки та піклування або до прокурора.

Орган опіки та піклування при підготовці справ до розгляду зобов'язаний вивчити умови життя і виховання дитини, поведінку батьків, їхні взаємовідносини з дітьми та ставлення до своїх батьківських обов'язків. За матеріалами перевірки органи опіки і піклування складаються письмовий висновок, який додається до матеріалів судового розгляду. Орган опіки та піклування, а також прокурор не тільки мають право, а й зобов'язані взяти участь у розгляді кожної такої справи, незалежно від того, хто є позивачем. Рішення суду про позбавлення батьківських прав стосується лише тих дітей, щодо яких поведінка батьків була неправомірною. Відносно інших дітей, у тому числі тих, які народженні пізніше, батьківські права зберігаються. Позбавлення батьківських прав допускається тільки відносно дітей, які не досягли 18 років. Батьки втрачають всі права, засновані на факті родинності з дитиною, які належать їм та здійснюються ними до досягнення дитиною повноліття. Передусім, це немайнові права: право виховувати дитину, представляти її інтереси, визначати місце проживання, вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка утримує її не на підставі закону чи судового рішення, давати чи не давати згоду на усиновлення (удочеріння) дитини. А також майнові: право на отримання в майбутньому від дітей аліментів у випадку своєї непрацездатності. Відповідно до ст.528 Цивільного Кодексу (ЦК) України, батьки не мають права стати спадкоємцями за законом дітей, у відношенні яких вони були позбавлені батьківських прав і не були поновленні у цих правах на момент відкриття спадщини.

Водночас, позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від обов'язку по утриманню дітей (ч.2 ст.74 КпШС України). Аліменти на дітей стягуються на користь другого з батьків чи опікуна (піклувальника), при якому дитина перебуває на утриманні, або організації, де дитина перебуває на вихованні. Позовна заява подається до районного суду за місцем проживання в письмовій формі. Позовна заява має містити (згідно ст.137 Цивільно-процесуального кодексу (ЦПК) України):

 • назву суду, до якого подається заява;
 • точну назву позивача і відповідача, їх місце проживання або знаходження, назву представника, коли заява подається представником;
 • зміст позивних вимог;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує позовні вимоги;
 • зазначення доказів, що стверджують позов;
 • зазначення ціни позову (якщо позов у грошовій оцінці);
 • підпис позивача або його представника з зазначенням часу подання заяви.

До позовної заяви подаються письмові докази, а якщо заява подається представником – також довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження. Відповідно до ст.138 ЦПК, позивач повинен подати позовну заяву з копіями відповідно до кількості відповідачів. До заяви додається документ про сплату державного мита. Розмір державного мита встановлено Декретом КМУ “Про державне мито”, і з позовних заяв немайнового характеру складає 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 8грн. 50коп.

Серед документів, які відіграватимуть роль доказів у справі про позбавлення батьківських прав, провідну роль виграє висновок органів опіки і піклування. Однак, до заяви слід також додати документи, що підтверджують факт перебування в шлюбі, факт його припинення, відомості про дитину (свідоцтво про народження, умови виховання та проживання тощо).

Відповідно до того, що зміст позовних вимог становитиме вимога про позбавлення батьківських прав, викладаючи обставини, якими обґрунтовується така вимога, слід послідовно навести факти, якими можна буде довести навмисність ухилення винного з батьків від виконання обов'язків по вихованню своїх дітей (дитини), визначити коло осіб, які можуть бути викликані свідками для дачі пояснень з цих фактів.

До того, обов'язково в заяві слід зробити посилання на законодавство, що дає право на звернення до суду із вимогою про позбавлення батьківських прав:

 • ст.70, 71, 74 КпШС щодо права на звернення до суду із вимогою про позбавлення батьківських прав;
 • ст.51 Конституції України щодо обов'язку батьків по утриманню дітей до повноліття;
 • ст.52 Конституції України у випадку насильства над дитиною;
 • ст.55 Конституції України щодо права звернення за судовим захистом.

 


Ходит упорный слух, что с 1 июля начнут настоящую войну с компьютерными пиратами. Скажите что необходимо (документы, марки и т.д.) для законной реализации компьютерных игр и программ? Я пытался задать этот же вопрос в налоговой администрации госдепартаменте, обществе защиты прав потребителей и мне ничего конкретно не смогли сообщить по данному вопросу.


Як відомо, галасу на ринку компакт-дисків наробив Закон "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм". Із преамбули Закону зрозуміло, що його дія поширюється виключно на такі аудіовізуальні твори, визначення яких надає сам текст Закону, а саме:

"аудіовізуальний твір - твір, який складається з набору пов'язаних між собою зображень, що створюють відчуття руху, із супроводжуючим звучанням або без нього, який можна бачити, а за наявності супроводжуючого звучання - чути. До аудіовізуальних творів належать кінематографічні та інші твори, виражені засобами, аналогічними кінематографії, - такі як телевізійні та інші способи фіксації зображень із супроводжуючим звучанням на магнітних плівках, платівках, дисках тощо."

Таким чином, комп'ютерні ігри на сьогодні лишилися єдиним товаром, який можна відкрито реалізовувати без наклеювання контрольної марки. Однак, якщо на диски записані фільми чи виступи популярних виконавців – дія Закону буде поширюватись, відповідно прийдеться звернуться до Положення з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм, затвердженого Постановою КМУ від 13.10.00 №1555, Положення про порядок маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів і фонограм, затв. Наказом Міністерства освіти і науки №491, а також Наказу №492 того ж Міністерства "Про затвердження форм документів для отримання контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм". До того ж, з 23 жовтня 2000 року набрала чинності ст.164-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою встановлено відповідальність за незаконне розповсюдження аудіовізуальних творів і фонограм у вигляді накладення штрафу від 10 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією розповсюджуваних примірників. В результаті усього цього, комп'ютерні ігри та програми осталися єдиним, що відкрито залишилося на прилавках з компакт-дисками.

Однак, розслаблятися все рівно не час, з 1 вересня обіцяють, що Новий Кримінальний Кодекс України вступає в законну силу. Ст. 176. "Порушення авторського права і суміжних прав" нового Кримінального Кодексу передбачає відповідальність за "незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так саме незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі. штраф від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи до 2 років з конфіскацією всіх примірників чи матеріальних носіїв, обладнання та матеріалів, призначених для їх виготовлення". Під великим розміром Примітка до цієї статті розуміє ситуацію, в якій вартість розповсюджуваних примірників у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Так би мовити, тоді й розпочнеться справжня "війна з піратами". Однак методи ведення цієї війни з тими, хто заробляє реалізацією комп'ютерних ігор, поки що не відомі.

40Kb

Законопроекти "Про виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування" та "Про особливості підприємницької діяльності у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування", якими запропоновано ліцензування діяльності з видання, виготовлення, імпорту та експорту дисків, а також безліч санкцій, в тому числі досить великі штрафи, за порушення ліцензійних умов, на сьогодні не прийняті як такі, що не набрали достатньої кількості голосів.

 


 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению консультаций

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000