обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

 17.07.2001 

Я являюсь частным предпринимателем и собираюсь заключить договор на проведение бартерной операции с ЧП Российской Федерации. Как проходит таможенное оформление грузов по Договору на проведение бартерной операции? Облагаются ли НДС грузы по данному договору и кто должен платить налог?


Закон України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" у статті 2 визначає строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій. Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строк, не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення вантажної митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг - з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення вантажної митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг - дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. У разі експорту за бартерним договором високоліквідних товарів строки ввезення на митну територію України імпортних товарів не повинні перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації. Перелік високоліквідних товарів встановлений Кабінетом Міністрів України у постанові від 29 квітня 1999 р. N 756 “Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності”.

Стаття 3 Закону встановлює відповідальність за порушення строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій. Порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості неодержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру заборгованості.

До того ж, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити органи державної митної служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором товари) або органи державної податкової служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).

Відповідно до пункту 6.2 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість" операції з продажу товарів, що були вивезені (експортовані) платниками за межі митних кордонів України та продажу робіт (послуг), призначених для використання та споживання за межами митної території України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

Відповідно до положень частини другої Митного кодексу РФ (гл.21 з 1.07.01 Росія переходить на принцип одержання непрямих податків по взаємній торгівлі з країнами – учасницями СНД за принципом "країни призначення" замість принципу "країни походження", що діяв раніше (Наказ ДТК РФ №542 від 08.06.01.).

Це означає, що непрямі податки тепер сплачуються безпосередньо при перетинанні кордону та у бюджет країни, що є імпортером і споживачем товару. Експорт товарів із країн СНД буде обкладатись ПДВ і акцизами на кордоні РФ при митному оформленні товару. Таким чином, з поставки, що здійснюється українською стороною бартерної угоди, ПДВ сплачується до російського бюджету, а з російської поставки навпаки, бо звільнення від ПДВ російських товарів Україна відмінила відповідно до Постанови КМУ від 27.06.01 №745.

Основою для митного оформлення товарів відповідно до листа державної митної служби України N 11/3-8383 від 05.09.97 є подання приватним підприємцем наступних документів:

 1. Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради або в районній, міській міст Києва та Севастополя державній адміністрації за його місцезнаходженням (місцем проживання).
 2. Реквізитів Державної податкової адміністрації, яка надала код Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (код ЄДРПОУ, назву, адресу, тел.).
 3. Довідки уповноваженого банку про наявність гривневого розрахункового та (або) валютного рахунків.
 4. Паспортних даних приватного підприємця, зразків підписів та печатки (на печатці повинен зазначатись ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності), які використовуються при оформленні документів в митних органах.
 5. Відповідних дозволів, сертифікатів, ліцензій у випадках, передбачених діючим законодавством України. 6. ВМД, яка заповнена згідно з установленим порядком та з урахуванням наступних особливостей:
  • у графі 2 (при експорті) та 8 (при імпорті) ВМД повинен зазначатися 10-значний код з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, а також паспортні дані приватного підприємця;
  • у графі 44 у випадку відсутності зовнішньоекономічного контракту зазначається "Б/К" (відсутність цього контракту не може бути основою для відмови в митному оформленні).

 


Лицензируется ли деятельность антикварных магазинов? 
 
 
 


Статьей 9 Закона Украины "О лицензировании" лицензирование деятельности антикварных магазинов не предусмотрено. Согласно статьи 2 того же Закона виды деятельности, не включенные в перечень подлежащих лицензированию данным Законом, лицензированию не подлежат. Исключение составляют банковская деятельность, внешнеэкономическая, лицензирование каналов вещания, лицензирование в сфере энергетики и использования ядерной энергии, лицензирование в сфере интеллектуальной собственности, производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными напитками и табачными изделиями.

 


Является ли "Зубопротезирование", находящееся на хозрасчёте не плательщиком налога на прибыль и применимо ли к этому отделению постановление "О налогообложении средств бюджетных организаций" от 05.07.2000 №07-10/689-4891? Городская стоматологическая поликлиника является юридическим лицом и бюджетной неприбыльной организацией. Имеет четыре отделения. Ортопедическая стоматология (протезирование) имеет спецсчёт, считается хозрасчётным подразделением.


Державна податкова адміністрація України у листі N 816/3/15-1211 від 21.09.2000 "Про порядок оподаткування коштів бюджетних установ і організацій у 2000 році" роз'яснює з посиланням на підпункт 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 зазначеного Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, що доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "а" підпункту 7.11.1 тобто органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створених ними установ або організацій, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ, які утримаються за рахунок бюджету, спрямовуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

У разі коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання зазначених організацій перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року. При цьому із суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок на прибуток, передбачений у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, не сплачується.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами, був установлений Кабінетом Міністрів України у Постанові від 17 вересня 1996 р. N 1138, п.25 Розділу І якого було вказане зубне протезування дорослого населення. Однак цей Перелік визнано таким, що не відповідає Конституції України в частині затвердження платних послуг, які можуть надаватися в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти, передбачених розділом I та розділом II зазначеного Переліку на підставі Рішення Конституційного Суду N 15-рп/98 від 25.11.98.

Оскільки Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" визначено доходи, що звільняються від оподаткування у бюджетних установ, які зареєстровані як неприбуткові установи й організації, то інші власні надходження таких установ уважаються доходом від проведення госпрозрахункової діяльності й оподатковуються в загальновстановленому порядку.

Таким чином, на підставі листа ДПА Державне казначейство України відкликало листи від 05.07.2000 р. N 07-10/689-4891 (саме про цей лист, помилково названий “постановою”, йдеться мова у надісланому запитанні) і від 16.08.2000 р. N 07-22/868-5986 як такі, що суперечать чинному податковому законодавству. Ще раніше ДПА України у листі N 5843/7/15-1217 від 21.04.99 зазначала, що державні заклади охорони здоров'я відповідно до абзацу "а" пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами та доповненнями) відносяться до неприбуткових, то від оподаткування звільняються доходи таких організацій, отримані як компенсація вартості отриманих державних послуг до державних послуг відносяться послуги, визначені розділом III постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року (із змінами та доповненнями), про яку йшлося раніше. Всі інші види платних послуг, що надаються державними закладами охорони здоров'я, підлягають оподаткуванню на загальних підставах, для чого державним закладам охорони здоров'я необхідно вести окремий облік по наданню платних послуг. Ніяких конкретизувань стосовно виду медичних послуг чи спеціалізації закладу охорони здоров'я, що утримується за рахунок бюджетних коштів, з метою визначення схеми оподаткування такого закладу чинне податкове законодавство не містить.

 


Исполком горсовета утвердил правила торговли на вещевых рынках, предусмотрев, что их нарушения штрафуются начальником райотдела внутренних дел. Правомерно ли это?
 


Кодекс України про адміністративні правопорушення (КпАП) у Статті 5, в якій визначаються повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність у ч.2 зазначає, що “сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адміністративну відповідальність передбачено статтями 152, 159 і 182 цього Кодексу". Стаття 159 як раз і передбачає відповідальність за порушення правил торгівлі на, що тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Справи про такі порушення відповідно до правил підвідомчості, встановлених статтею 218 КпАП розглядають адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад, адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад, а також виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад відповідно до статті 219. Такі правила мають встановлюватись відповідно до положень законодавства, зокрема затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 12.03.96 N 157 Правил торгівлі на ринках та постанови КМУ від 8 лютого 1995 р. N 108 "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення".

Хоча Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" у статті 26 і називає як виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад "створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції"; а також "встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність"; однак при цьому не передбачається делегування повноважень з розгляду справ про адміністративні порушення від адміністративних комісій до підрозділів внутрішніх справ. Розгляд таких справ має проводитись відповідно до підвідомчості, встановленої КпАП, що також підтверджують положення ст.19 Конституції України про обов'язок органів влади та місцевого самоврядування та їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


Какие необходимы шаги для того, чтобы зарегистрировать туристическую фирму в Украине?
 
 


Для осуществления деятельности по оказанию туристических услуг необходимо получить соответствующую лицензию в Государственном комитете по вопросам молодежной политики, спорта и туризма.

Для этого нужно подать в Госкомитет уставные документы, специальную анкету-характеристику и статистические данные по деятельности предприятия за минувшие периоды, а также заявление на установленном бланке. Лицензия выдается сроком на три года, по истечении которого ее необходимо продлить. Стоимость лицензии — 250 грн.

Лицензионные условия для осуществления хозяйственной деятельности по организации иностранного, внутреннего, зарубежного туризма и экскурсионной деятельности утверждены совместным приказом Госкомпредпринимательства и Государственного комитета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма №7/62 от 17.01.01 г. (зарегистрирован в Минюсте 05.02.01 г. под №103/5294).

Сайт Госкомитета по вопросам молодежной политики, спорта и туризма (страничка о лицензировании): http://www.mst.gov.ua/ukr/licencing/tourism.html

Основные требования, содержащиеся в Лицензионных условиях, таковы:

 • Общие требования к служебному помещению для осуществления хозяйственной деятельности туризма и экскурсионной деятельности (субъект туристической деятельности должен иметь офис, наружную рекламу с указанием своего наименования и информацией о режиме работы).
 • Квалификационные требования к кадровому составу работников (руководитель субъекта турдеятельности должен иметь высшее образование в области туризма или стаж работы в этом направлении не менее трех лет).
 • Требования к информационно-рекламной деятельности (этим пунктом предусмотрено обязательное размещение на видном месте информации о тарифах и условиях обслуживания туристов за границей и в Украине).
 • Общие требования к заключению договоров при предоставлении туристических услуг (об обязательности заключения письменных договоров с заказчиками и партнерами).
 • Требования об обеспечении страховой защиты туристов (субъект турдеятельности должен обеспечить медицинское страхование туристов и страхование от несчастного случая).
 • Требования о ведении обязательного учета выданных туристам страховых полисов (страхованию должны подлежать как туристы, так и лица, их сопровождающие).
 • Требования к организации приема и обслуживания иностранных туристов в Украине.
 • Требования относительно организации туристических поездок за пределы Украины.
 • Требования относительно организации приема и обслуживания отечественных туристов в Украине.
 • Требования к осуществлению экскурсионной деятельности (документы, необходимые для оформления собственного экскурсионного продукта: технологическая карта экскурсии, контрольный тест экскурсии, материалы “портфеля экскурсовода”, схемы маршрутов транспортных экскурсий, договоры с транспортными предприятиями и посещаемыми в процессе экскурсии музеями, прейскурант цен на экскурсионные услуги).

Согласно "Лицензионным условиям...", в офисе турфирмы на видном месте должны быть размещены следующие документы:

 • лицензионные условия;
 • копия лицензии органа лицензирования;
 • копия свидетельства о государственной регистрации субъекта туристической деятельности;
 • сведения о работниках субъекта туристической деятельности (фамилия, имя, отчество руководителя, его заместителя, главного бухгалтера, менеджеров);
 • книга отзывов и предложений граждан;
 • перечень номеров телефонов, факсов субъекта туристической деятельности.

Стоит также отметить, что продажу туристических путевок операторами и агентами освободили от НДС. Под льготу не попало лишь “вознаграждение” агента. Оно учитывается по правилам налогообложения всевозможных операций — типа договоров комиссии, поручения и прочих, не предусматривающих передачу посреднику права собственности на товар. Освобождена от НДС также продажа путевок на санаторно-курортное лечение и отдых всеми предприятиями, учреждениями и организациями независимо от того, являются они субъектами туристической деятельности или нет.

Теперь по нулевой ставке облагаются украинские путевки, проданные за рубежом. При этом комиссионное вознаграждение, выплачиваемое операторами агентам, резидентам Украины, облагается по полной 20%-ной ставке.

 


 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению консультаций

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000