обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

 17.10.2001 

Как быть: хочу выйти из общества другим путем, не через продажу акций на бирже?
 
 
 


Перехід та реалізація права власності на акції, як зазначаэ стаття 28 Закону України “Про господарські товариства” здійснюються відповідно до законодавства України. При цьому відповідно до статті 32 вказаного закону, акціонерне товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції. Такий викуп здійснюється у відповідності з Положенням про придбання, реалізацію та анулювання акціонерним товариством власних акцій, затв. Рішенням Комісії з цінних паперів та фондового ринку №42 від 19.04.00. З іншого боку, сам акціонер може подарувати свої акції товариству.

Вихід з товариства, в т.ч. з акціонерного – це право учасника чи засновника, яке не може бути обмежене з боку самого товариства, крім вимоги про додержанняв порядку виходу. Різниця між акціями відкритого і закритого акціонерних товариств полягає в тому, що акції відкритого АТ можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; тоді як акції закритого АТ розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі. Але це означає, що власники акцій відкритого АТ зобов'язані продавати свої акцій виключно на біржі. Акціонери вправі розпоряджатися акціями на власний розсуд: продавати, заповідати, заставляти, міняти, вносити як вклад до статутного фонду господарського товариства. Якшо інше не передбачене статутними документами АТ, підставою для переходу права власності на акцію є: договір (в т.ч. купівлі-продажу, дарування, міни, застави тощо), рішення суду про визнання права власності за певним власником акції, документ про право на спадщину, засновницькі документи юридичной особи. "Розтавання" з акціонерним товариством пов'язане з оформленням переходу права власності на акції, і особдивості цього процесу залежать від форми (документарна чи бездокументарна) та виду (прості чи іменні) акцій. Однак, з іншого боку володіння акціями АТ не передбачає обов'язкової участі в його діяльності, в т.ч. в управлінні справами. Відповідальність акціонерів АТ обмежується належними їм акціями. Такми чином, шлях, яким володар акцій може їх позбутися, залежить від його волі та того, чи бажає вні отримати компенсацію за відчуження цих акцій. Питання реєстрації прав власності на акції за таких обставин вні важливе питання для нового власника, ніж для того, хто віддає акції.

 


Существует ли юридически узаконенная форма общества с ограниченной ответственностью, где в момент регистрации некоторые из участников имеют большие права участия в доле, чем остальные?
 


Закон України "Про господарські товариства" у статті 50 визначає, що часники товариства товариства з обмеженою вдіповідальністю несуть відповідальність в межах їх вкладів. При голосуванні, як зазначає стаття 58 вказаного Закону, учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді. Тобто розмір частки визначає впливовість учасника товариства при прийнятті рішень. Визначення часток (їх пропрційного співвідношення) здіснюється учасниками самостійно і закріплюється в уставчому договорі, що ними підписується. Як зазначає стаття 13 цього Закону, вкладами учасників та засновників товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті. Вклад, оцінений у національній грошовій одиниці, становить частку учасника та засновника у статутному фонді. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах товариства. Таким чином, всі питання участі в розміру часток погоджуються самими учасниками при створенні товариства або після його створення в ході його діяльності. Рівень узгодженості залежить від якості підготовки установчих документів товариства. В разі недосягненя згоди, спори між учасниками – фізичними особами розглядає суд загальної юрисдикції, між юридичними – господарській суд.

 


 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению консультаций

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000