обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

Дата выпуска - 02.04.2002 

Содержание выпуска
  1. Прописка и мобильный телефон.
  2. Регистрация факса.
  3. Оплата за электроэнергию.
  4. Декретный отпуск.
  5. Лицо без гражданства.
  6. Расторжение дарственной.
  7. Гражданство.
  8. Алименты.
  9. Долг по квартирной плате.
  10. Плата за газ.

Как мне быть наши операторы мобильной связи не хотят меня обслуживать, потому что у меня нет прописки!!!!

*     *     *

Стаття 26 Конституції України гарантує, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Відповідно до статті 3 Закону “Про захист прав споживачів” споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) мають право на гарантований рівень споживання. Як встановлено статтею 19 зазначеного закону за всіма громадянами однаковою мірою визнається право на задоволення їх потреб у сфері торговельного та інших видів обслуговування. Встановлення будь-яких переваг, прямих або непрямих обмежень прав споживачів не допускається, крім випадків, передбачених законодавчими актами. Обмеження можливі лише щодо товарів, вільний обіг яких обмежений чи заборонений (наркотичні засоби, зброя тощо). Підприємства і об'єднання зв'язку всіх форм власності здійснюють свою діяльність на принципах рівного доступу всіх споживачів до послуг зв'язку, і це зазначено в Законі України “Про зв'язок”. В залежність від наявності в паспорті відмітки про реєстрацію постійного місця проживання (прописки) за відповідною адресою законодавство ставить лише встановлення квартирних телефонів (Правила користування місцевим телефонним зв'язком, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. N 385). Тому можна звернутися до суду з позовом до оператора мобільного зв'язку про незаконне обмеження прав людини і споживача і спонукання до надання послуг мобільного зв'язку. Хоча подібні судові прецеденти поки не відомі, спробувати варто.

 


Я частный предприниматель, занимаюсь издательством, рекламой, предоставляю информационные услуги. Помещений под офис не арендую. В своей деятельности использую телефонную линию в квартире, где проживаю. В процессе предпринимательской деятельности возник вопрос, имею ли я право отнести расходы на услуги телефонной связи в затраты. С этим вопросом обратился в консультационный отдел районной налоговой инспекции, где мне разъяснили, что квартира является жилым фондом, телефон находится в жилом помещении и потому относить к затратам расходы на телефонную связь нет оснований. На одном из сайтов нашел следующее:
"Факс: использование в предпринимательской деятельности
Вопрос: Я частный предприниматель и использую свою квартиру как офис, естественно пользуюсь не только телефоном, но и факсом. Нужно ли мне сообщать об этом в предприятие связи?
Ответ: Если вы законопослушный гражданин, сделайте это обязательно. Для частных лиц они существенно ниже" и т.д. и т.п.
На основании изложенного выше я должен оплачивать услуги телефонной связи как предприниматель, но в затраты оплату за услуги телефонной связи я относить не имею права.
Так ли это?

*     *     *

Відповідно до статті 25 Закону України “Про зв'язок” використання конкретних засобів зв'язку в мережах зв'язку загального користування погоджується з Адміністрацією зв'язку України. Правила користування місцевим телефонним зв'язком, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. N 385, передбачають, що перед встановленням абонентські пристрої телематичних служб і передавання даних повинні бути зареєстровані на підприємствах зв'язку. Це відноситься також і до факсів. За порушення правил користування місцевим телефонним зв'язком встановлено відповідальність за статтею 148-1 Кодекс України про адміністративні правопорушення. Практично всі регіональні відділення ВАТ “Укртелеком” вимагають реєстрації будь-яких пристроїв для передавання неголосової інформації (факсів, модемів, інших пристроїв). В абонентському договорі на цей випадок є відповідний пункт. Для реєстрації необхідно подати заяву до адміністрації телефонного вузлу, сплатити реєстраційний внесок та здійснювати щомісячну оплату. Необхідність реєстрації факсимільного апарату не пов'язана з оподаткуванням підприємницької діяльності, і має бути проведена не звертаючи на те, чи буде підприємець, що використовує факс в своїй квартирі, включати ці суми до витрат своєї діяльності чи ні. До того ж, цілком можливо зареєструвати факс як громадянину, а не як суб'єкту підприємництва.

 

 


Я и двое моих детей проживаем в трехкомнатной квартире, где занимаем две комнаты, которые принадлежат нам на праве собственности. В третьей комнате проживает совладелец квартиры. В квартире два лицевых счета - на меня и на совладельца. Совладелец квартиры - пенсионер и отказывается от совместной оплаты за эл. энергию, так же как и отказывается проводить совместно со мной необходимые ремонтные работы, мотивируя тем, что она пенсионер, у нее нет денег и она ни на что денег выделять не будет. По поводу ремонта это конечно отдельный разговор, остановлюсь на эл. энергии. До того как наша пенсионерка купила в нашей квартире одну комнату, с бывшими своими соседями, по поводу оплаты я находила общий язык. У меня была книжка по расчетам за эл. энергию и у соседей по квартире тоже была такая книжка. Обычно в конце месяца мы по показаниям

счетчика рассчитывали сумму для оплаты и делили ее поровну. Каждый свою часть оплачивал отдельно. На основании показаний счетчика я оплачиваю 50% и по сей день. После того как пенсионеркой, моей нынешней соседкой, была куплена комната она за эл. энергию наверно не платит. Недавно ко мне пришло предупреждение, что у меня есть задолженность, и если я ее не погашу в 10тидневный срок, то инспектор по эл. энергии из ЖЕКа отключит эл. энергию в нашей квартире. В ЖЕКе по этому поводу мне вразумительного ответа не дали, сказали что у нас в квартире стоит один счетчик и об оплате договаривайтесь между собой. Я бы с удовольствием поставила себе счетчик, но как же комнаты общего пользования? Устанавливая еще один счетчик мне нужно будет устанавливать свои розетки и выключатели, а гарантии, в том, что она не будет пользоваться моими, нет. Посоветуйте, пожалуйста, мне как быть в данной ситуации.

*     *     *

Відповідно до пункту 9 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357, За наявності декількох наймачів (власників) квартири прилад обліку встановлюється для кожного з них. Тобто у випадку, про який йдеться у запитанні, в квартирі має бути встановлено два лічильники, і це дало б змогу уникнути непорозумінь між користувачами електроенергії. До того ж відповідно до вказаних Правил енергопостачальник укладає договори з кожним наймачем (власником) квартири, і тому кожен з власників квартири повинен мати окремий договір про постачання електроенергії. Прилади обліку електричної енергії (далі - прилади обліку) мають бути придбані, встановлені, підключені енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з встановлення оплачена для новозбудованих будинків – забудовниками; у разі розділу обліку електричної енергії - організаціями, які здійснюють розділ обліку. Тому у зазначеному у запитанні випадку може йти мова про те, що енергопостачальником не було прийнято заходів щодо дотримання правил користування електричною енергією для населення, не був встановлений лічильник для окремого власника кімнати у квартирі, і через те в іншого власника утворилася заборгованість за електроенергію, спожиту іншим користувачем, за якого боржник віповідальності не несе.

Енергопостачальник зобов'язаний розглядати звернення та претензії споживача щодо надання послуг, пов'язаних з постачанням електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у терміни, передбачені законодавством. Тому споживачу електроенергії доцільно бути письмово звернутися до енергопостачальника, виклавши йому ситуацію і висловити прохання встановити окремий лічильник і проводити розрахунки за фактичну спожиту електроенергію. Правила користування електричною енергією для населення, до речі, передбачають можливість розрахунку за спожиту енергію без приладів обліку у необхідних випадках, і тому можливість вирішити у який спосіб співспоживачі мають розраховуватись кожен за спожиту ним енергію законодавством передбачена.

Спір між власниками квартири може бути розглянутий також в судовому порядку на підставі чинного Житлового кодексу, відповідно до статті 156 якого повнолітні члени сім'ї власника зобов'язані брати участь у витратах по утриманню будинку (квартири) і придомової території та проведенню ремонту. Про те, що наймач зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату і плату за комунальні послуги, зазначено у статті 162 Житлового кодексу.

 

 


Я бы хотела узнать по поводу декретного отпуска для солистов балета (в отделе кадров, где я работаю мне сообщили, что я должна отработать солисткой не менее 15 лет для оформления пенсии), на сегодняшний день у меня стаж 13,5 лет. Зачтется ли мне в стаж, декретный отпуск и могу ли я уйти в декрет сейчас.

*     *     *

Стаття 181 Кодексу законів про працю України регулює порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи. Відповідно до вказаної статті відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати надаються за заявою жінки або осіб, зазначених у частині сьомій статті 179 цього Кодексу, повністю або частково в межах установленого періоду та оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

 

 


Я имею паспорт советского образца, в котором стоит штамп "Лицо без гражданства". Проживаю на территории Украины с 1997г., т.е. имею постоянную прописку. Могу ли я и дальше оставаться лицом без гражданства? Как мне быть с паспортом после 1.07.02г., когда закончится компания по обмену паспортов?

*     *     *

Законодавство України про громадянство ґрунтується на принципі запобігання виникненню випадків безгромадянства. Закон “Про громадянство в Україні” дає визначення законних підстав перебування на території України, до яких відноситься проживання в Україні осіб без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України. Відповідно до статті 26 Конституції України іноземці та особи без громадянства, що перебувають в України на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України. Громадянство України набувається особами без громадянства внаслідок прийняття до громадянства, що відповідно до статті 9 Закону “Про громадянство в Україні” відбувається за їх клопотаннями. А це означає, що для набуття громадянства особою без громадянства необхідно її волевиявлення, викладене клопотанні, а особа може й не бажати стати громадянином України. Примусити особу до набуття громадянства не можна, і якщо особа бажає його не мати, держава, в якій живе така особа, має поважати її переконання, тобто бути особою без громадянство цілком законно.

Обмін паспортів колишнього СРСР зразка 1974 року на паспорт громадянина України поширюється лише на громадян України. Встановлений термін дійсності та строки для обміну паспортів поширюється на паспорти громадян України, в т.ч. й строк до 1 липня 2002 року, встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 р. N 79.

 

 


Напишите, пожалуйста, в каких случаях возможно расторжение дарственной на квартиру?

*     *     *

За договором дарування одна сторона передає безоплатно другій стороні майно у власність. Договір дарування вважається укладеним з моменту передачі майна обдарованому. А це означає, що згода другої сторони на прийняття подарунку не потрібно, тому і розірвати договір дарування не можна. Крім того, договір дарування вступає в силу з моменту передачі майна, до цього моменту дарування ще не відбулося, а після – вже здійснилося, і відповідно договір виконаний. Як зазначає стаття 244 Цивільного кодексу до договорів дарування нерухомого майна застосовуються правила статті 227 і цього Кодексу. Тобто договір дарування жилого будинку повинен бути нотаріально посвідчений, якщо хоча б однією з сторін є громадянин. Недодержання цієї вимоги тягне недійсність договору. Договір дарування жилого будинку також підлягає реєстрації у виконавчому комітеті місцевої Ради народних депутатів. Визнати договір дарування недійсним можна й з інших підстав. Відповідно до статті 243 Цивільного кодексу дарування є договором, а це означає, що дарування є угодою у розумінні статті 41 Цивільного кодексу, і до нього застосовуються випадки визнання недійсними угод на підставі відповідних статтей Цивільного кодексу (статті 48 – 58 Цивільного кодексу).

 

 


Дело в том, что я являюсь гражданином двух государств: Украины и ФРГ. В 1996 году я с родителями переехал в Германию и в 1997 году получил немецкое гражданство (моя мать по национальности немка, по этому я относительно быстро получил гражданство). После языкового курса и 2 лет обучения в немецкой школе (украинскому (пост советскому) школьному образованию тут не сильно доверяют) меня призвали на 10 месяцев в армию (Bundeswehr). В принципе это и есть ключевой пункт: я принял присягу и отслужил. Насколько я знаю, этого хватает, чтобы лишить меня гражданства.
Как быть тогда со статьёй 25. "Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство."?
Вот мои вопросы: Каков мой статус? Являюсь ли я еще гражданином Украины?
Если нет, то что я должен делать с моим паспортом, который еще пару лет действителен?
Имею ли я право его использовать для поездки в Украину? Я бы хотел оставить оба гражданства. Вот ещё некоторые данные: Я стою на консульском учёте и ещё, насколько мне известно, немецкое законодательство разрешает в некоторых случаях двойное гражданство (в том числе и в моём: я получил немецкое гражданство будучи гражданином другого государства).

*     *     *

Законодавство України про громадянство ґрунтується на принципі єдиного громадянства - громадянства держави Україна. Відповідно до статті 2 Закону “Про громадянство України” якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Позбавлення громадянина України громадянства України є неможливим. Громадянство України зберігається незалежно від місця проживання громадянина України. При цьому за громадянином України визнається право на зміну громадянства. Виходячи з наведеного зберегти громадянство обох держав (стати біпатридом) для громадянина України не є можливим.

Відповідно до статті 18 Закону “Про громадянство України” Громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Вихід з громадянства України допускається, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.

Стаття 19 вказаного закону регулює випадки втрати громадянства України. Так, громадянство України втрачається якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу, на роботу в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади чи органи місцевого самоврядування іншої держави.

Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України або щодо якого оформляється втрата громадянства, до набрання чинності рішенням про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України.

У ситуації, що викладена в запитанні, особа втрачає громадянство України через проходження військової служби, але до юридичного оформлення втрати громадянства України несе все обов'язки громадянина, в тому числі і по збереження паспорта громадянина України до його здавання компентентним органам. Питаннями громадян України, що проживають на території інших держав займаються дипломатичні представництва і консульські установи України.

 

 


Я хочу подать на алименты. Дочери исполняется 2 года 28 марта, в связи с этим у меня такой вопрос: могу ли я подать на алименты и на себя (25%?) (до 3-хлетия дочери), т.к. не работаю. При каких условиях я имею на это право, если ребенок позже пойдет в ясли снимаются ли эти деньги. При каких условиях эти деньги снимаются? В какой суд мне подавать заявление, по месту жительства мужа или моего?

*     *     *

Відповідно до статті 32 Кодексу про шлюб і сім'ю подружжя повинно матеріально підтримувати одне одного. В разі відмови в такій підтримці той з подружжя, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, а також дружина в період вагітності і протягом трьох років після народження дитини (у разі, коли дружина перебуває у відпустці по догляду за хворою дитиною, - на весь час перебування у такій відпустці, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку) мають право по суду одержувати утримання (аліменти) від другого з подружжя, якщо останній спроможний його надати. Це право зберігається і після розірвання шлюбу. Розмір аліментів, що стягуються на користь одного з подружжя, який є непрацездатним і потребує матеріальної допомоги, визначається судом у частковому відношенні до заробітку (доходу), включаючи вартість натуральних видач, з урахуванням матеріального і сімейного становища обох сторін, а також можливості одержання утримання від дітей.

Як зазначає стаття 82 Кодексу про шлюб і сім'ю аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків стягуються в розмірі: на одну дитину - чверті, на двох дітей - третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) батьків, але не менше 1/2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на кожну дитину, а з осіб, які працюють за контрактом в іноземних державах, - не менше двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожну дитину. Розмір цих часток і мінімальний розмір аліментів може бути зменшено судом, якщо у того з батьків, який зобов'язаний платити аліменти, є інші неповнолітні діти, які при стягненні аліментів у встановленому цією статтею розмірі виявилися б менш забезпеченими матеріально, ніж діти, які одержують аліменти, а також у випадках, коли той з батьків, з якого стягуються аліменти, є інвалідом першої чи другої групи, або коли діти працюють і мають достатній заробіток, або з інших поважних причин.

Відповідно до статті 125 Цивільного процесуального кодексу України позови пред'являються в суді за місцем проживання відповідача. При цьому, за правилами статті 126 цього кодексу Позови про стягнення коштів на утримання (аліменти) можуть подаватися також за місцем проживання позивача.

 

 


Если можно подскажите, пожалуйста, как быть в случае вызова в суд за долг по квартирной плате. Так сложились обстоятельства. Как правильно реструктуризировать долг. Платить не отказываемся, но просим отсрочку. Имеем ли мы такое право? Что для этого нужно сделать в первую очередь.

*     *     *

Суд, який постановив рішення, може визначити порядок його виконання, надати відстрочку або розстрочку виконання (стаття 204 Цивільного процесуального кодексу України). Для того, щоб суд розглянув питання про надання відстрочки або розстрочки, зацікавлена сторона може звернутися до суду, в якому розглядається справа, з клопотанням про надання відстрочки або розстрочки, до якої необхідно додати підтвердження їх необхідності. Такими документами можуть бути довідки про доходи громадянина – боржника, відомості про його сімейний стан чи складні сімейні обставини, що перешкоджатимуть виконанню рішення. Реструктуризація боргу проводиться у вигляді укладення між сторонами мирової угоди. Сторони можуть закінчити справу мировою угодою в усякій стадії процесу (стаття 103 Цивільного процесуального кодексу України). Мирова угода, відстрочка і розстрочка можлива не тільки на стадія розгляду справи та постановлення рішення, а також і на стадії виконавчого провадження.

 

 


Помогите правильно понять следующую формулировку: "У разі перерви у централізованому гарячому водопостачанні населення норма споживання природного газу на плиту газову встановлюється 18.3 куб.метра на людину на місяць. Термін відсутності гарячого водопостачання ( понад 6 годин на добу у разі цілодобового водопостачання або понад 30відсотків загального часу подавання води за добовим графіком), в який не включається перерва в його постачанні у нічний час (з 24 до 6 години) фіксується в двосторонньому акті, що підписується теплопостачальною та газозбутовой організаціями і є підставою для перерахунку населенню плати за гаряче водопостачання та газ. За цей період населення не здійснює плату за користування централізованим гарячим водопостачанням, газозбутова організація після закінчення півріччя надсилає абоненту перерахунок за спожитий газ в період відсутності централізованого гарячого водопостачання".
Я понял это так: если не было централизованного горячего водоснабжения по данным теплосети, например, 7 суток, то за газ перерасчет будет произведён за 7*24 час. 7*6 час(ночных)=126 час.

*     *     *

Значение приведенного отрывка состоит в том, что норма потребления газа в случае перерыва в централизованном горячем водоснабжении изменяется, и составляет 18.3 кубометра на человека в месяц. Основанием для перерасчета оплаты за горячее водоснабжение и за газ является акт, пописанный тепло снабженческой и газо-поставляющей организациями. В этом акте фиксируется период отсутствия горячей воды. Расчеты, приведенные в скобках, относятся к определению размеров периода отсутствия горячей воды как такого, который влечет за собой изменение нормы потребления газа и перерасчет оплаты за газ. То есть, за период, указанный в графике, за горячую воды оплата не производится, при этом оплата за газ рассчитывается исходя из установленной нормы 18.3 кубометра на человека в месяц. За период отсутствия горячей воды длинной 7 суток оплата за газ на 1 человека составит: 18.3 кубометра / количество дней в месяце х 7 суток.

Данное разъяснение не является официальным и не может быть использовано в качестве обязательного.

 

 


 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению консультаций

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000