обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

 17.07.2001 

Товарний знак.

 

Товарний знак допомагає відрізнити товари та послуги одних осіб від однорідної продукції інших. Він є не тільки розрізнюючим символом, а й засобом рекламування продукції, конкурентної боротьби за домінуюче становище на ринку.

За статистичними даними, в умовах ринкової економіки до 80 % товарів і послуг, що реалізуються, маркуються відповідними товарними знаками. Близько 40 % споживачів купують тільки товар, позначений відомими їм знаками, що гарантує його якість.

Законодавче закріплення охорона прав на товарні знаки дістала ще 1883 року у Паризькій конвенції з охорони промислової власності (Україна приєдналася до неї у 1992 р.), а питання міжнародної реєстрації товарних знаків було вирішене Мадридською угодою (1891 р.).

З 15.12.93 р. в Україні охорона прав на знаки для товарів і послуг регламентується однойменним Законом.

Умови надання правової охорони знаків визначено у ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), а перелік підстав для відмови в наданні правової охорони знакам наведено у ст. 6 Закону. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом, яке може бути одержане будь-якою особою, об'єднанням осіб або їх правонаступниками в порядку, встановленому у розділі III зазначеного Закону.

Свідоцтво надає його власнику виключне право користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом. Власник свідоцтва може передавати на підставі договору право власності на знак будь-якій особі, яка стає правонаступником власника свідоцтва. Втім, якщо свідоцтво належить кільком особам і взаємовідносини між ними не визначені відповідною угодою, то кожний власник свідоцтва може користуватися і розпоряджатися знаком за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання знака та передавати право власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва (ст. 16 Закону).

У ст. 5 Закону установлено строк дії свідоцтва - 10 років від дати подання до центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності - Укрпатенту. За клопотанням власника свідоцтва, поданим протягом останнього року дії свідоцтва, строк його дії продовжується щоразу на 10 років.

Порядок оформлення заявки на одержання свідоцтва про реєстрацію товарного знака визначено у ст. 7 Закону.

Згідно зі змінами від 16.06.99 р. до Закону не може бути зареєстровано як знак таке позначення, яке добросовісно використовувалося до 1 січня 1992 р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів (п. 4 ст. 6). Проте не визнається порушенням прав власника свідоцтва, одержаного до введення в дію п. 4 ст. 6 Закону, добросовісне використання цього позначення іншими особами, розпочате до 1 січня 1992 р. (п. 3 ст.16 Закону).

 

Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

 

  « вернуться к оглавлению "обозревателя"

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000