обозреватель консультации публикации это мы не проходили опять учиться давайте знакомиться о проекте написать письмо
обозреватель консультации публикации это мы не
проходили
опять учиться давайте
знакомиться
о проекте написать
письмо

  « главная страница

 

 

 06.08.2001 

Реалізація прийнятих господарським судом рішень, порядок та суб'єкти їх виконання.

 

Серед документів господарського суду, якими оформлюється позиція господарського суду з конкретних питань на протязі всього провадження по справі, є такі, які потребують додаткових механізмів їх реалізації, оскільки їх не можна виконати, розраховуючи тільки на дії (бездіяльність) сторін у господарському спорі.

До таких рішень господарського суду належать рішення по справі, ухвала про накладення арешту на майно або грошові кошти з метою забезпечення позову, постанова за наслідками перевірки в порядку нагляду тощо.

Для наочності розгляду прикладів можливого виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду схематично оформимо ці приклади за спільними ознаками їх реалізації:

* В даное время такой порядок не действует, поскольку исполнительная служба сама обязана выставлять даное платёжное требование в банк должника. Это предусмотрено письмом НБУ №18-112/1715-2891 от 10.05.01 Согласно этого письма банки должны принимать платёжные требования на основании исполнительных документов лишь в случае если они оформлены и направлены в надлежащем порядке государственными исполнителями.

Наведені приклади рішень, ухвал, постанов господарського суду мають різний перелік суб'єктів, які здійснюють їх виконання. У більшості випадків сторони, зокрема боржник, приймають безпосередню участь у виконанні рішення. Однак при цьому, стягнення коштів неможливо провести без участі установ банків, а накладення арешту на майно або передачу майна в примусовому порядку без участі державного виконавця. З набранням чинності Закону “Про погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.00 (Голос України, 20.02.01) змінив порядок списання коштів у безспірному порядку, оскільки платіжні документи на списання коштів стали прийматися за наявності достатнього залишку власних коштів на рахунку боржника, а у противному випадку повертатися без виконання (п.19.3.2 Закону). Це спричинило хвилю повернень платіжних документів разом із наказами банками боржників, і посилило важливість участі державних виконавців, які мають право винести постанову про накладення арешту на майно і грошові кошти боржника, і таким чином забезпечити можливість накопичення необхідної для виконання наказу господарського суду суми.

Рішення, ухвали і постанови господарського суду набирають чинності після закінчення строку на їх оскарження в апеляційному порядку, тому визначення загального порядку їх виконання дуже необхідно, оскільки при виконанні рішень, ухвал, постанов неприпустимим є порушення прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб.

Схематично виконання рішень, ухвал і постанов господарського суду і взаємодію суб'єктів, що приймають участь у виконанні, у загальному вигляді можна зобразити так:

Як бачимо на схемі, виконання рішення передбачає взаємодію різних суб'єктів господарювання і органів державної виконавчої влади з виконання певних дій, надання послуг (таких як банківська послуга зі списання коштів), довідково-інформаційна взаємодія (надання нотаріальною конторою інформації про заборону на відчуження майна, ДАІ про наявність транспортних засобів у боржника, участь представників органів внутрішніх справ у проведенні виконавчих дій).

 


Наталья Плешкова
юрист

вверх страницы вверх страницы

  « вернуться к оглавлению "это мы не проходили"

© Наталья Плешкова, Сергей Скибун - 2000